Mario Lopez & Family Celebrate Gia’s 1st Birthday

Filed under: Birthdays,Courtney Mazza,Gia Lopez,Mario Lopez

Photo credit: Fame

Read Original Article »»